จองสายการบิน

จุดหมาย : ตัวเครื่องบินกรุงเทพ-มุมไบ-กรุงเทพ
สายการบิน : สายการบิน Air Asia
เที่ยวบิน : ไป - กลับ
ราคา : 7,500  บาท

ข้อมูลผู้เดินทาง

วันที่ออกเดินทาง : *
วันกลับจากเดินทาง : *
จำนวนผู้ใหญ่ :  คน *
จำนวนเด็ก :  คน
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง :
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1

*

ผู้ใหญ่ 2

*

ผู้ใหญ่ 3

*

ผู้ใหญ่ 4

*

ผู้ใหญ่ 5

*

ผู้ใหญ่ 6

*

ผู้ใหญ่ 7

*

ผู้ใหญ่ 8

*

ผู้ใหญ่ 9

*

ผู้ใหญ่ 10

*

เด็ก 1

*

เด็ก 2

*

เด็ก 3

*

เด็ก 4

*

เด็ก 5

*

เด็ก 6

*

เด็ก 7

*

เด็ก 8

*

เด็ก 9

*

เด็ก 10

*
เบอร์โทร : *
อีเมล์ : *
คำขอพิเศษ :

*** เจ้าหน้าที่มานิตย์ทราเวลจะทำการติดต่อท่านกลับไป เพื่อยืนยันการจองของท่านภายหลัง ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในบริการของเรา

© 2012 MANIT TRAVEL CO., LTD. - All Rights Reserved
Telephone: (6653) 235412, 233294, 251825-7, 233082
Fax: (6653) 251417
Email: rsvn@manittravelchiangmai.com
Scroll to Top