หน้า   1 2 3 4 5 >> >|
3D2N Singapore Free & Easy
3D2N Singapore Free & Easy
ประเทศ : Singapore
ระยะเวลา : -
ช่วงการเดินทาง : 0 543 - 0 543
ราคาเริ่มต้น : บาท
Free & Easy Package Enjoy BIGBUS
Free & Easy Package Enjoy BIGBUS
ประเทศ : Hong Kong
ระยะเวลา : -
ช่วงการเดินทาง : 1 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
ราคาเริ่มต้น : 3 บาท
สบายดีหลวงพระบาง
เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ บินตรงจากเชียงใหม่
ประเทศ : ลาว
ระยะเวลา : -
ช่วงการเดินทาง : 1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558
ราคาเริ่มต้น : 0 บาท
Early Booking Bonus
Club Med Kani, Maldives 01 November 2014 – 30 April 2015
ประเทศ : Maldives
ระยะเวลา : -
ช่วงการเดินทาง : 1 พ.ย. 2557 - 30 เม.ย. 2558
ราคาเริ่มต้น : 0 บาท
Wow..!! Singapore 3days / 2nights
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ ดินแดนแห่งแสงสีและการช๊อปปิ้ง
ประเทศ : สิงคโปร์
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง : 29 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
ราคาเริ่มต้น : 15,000 บาท
© 2012 MANIT TRAVEL CO., LTD. - All Rights Reserved
Telephone: (6653) 235412, 233294, 251825-7, 233082
Fax: (6653) 251417
Email: rsvn@manittravelchiangmai.com
Scroll to Top