หน้า   |< << 1 2 3 4 5 >>
New Zealand Winter Holiday
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ มหัศจรรย์แห่งฤดูหนาว
ประเทศ : นิวซีแลนซ์
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ช่วงการเดินทาง : 1 มิ.ย. 2555 - 3 ก.ค. 2555
ราคาเริ่มต้น : 30,000 บาท
HongKong Disney Land
โปรแกรมท่องเที่ยว ฮ่องกง ดินแดนแห่งแสงสี อาหารอร่อย ช๊อปปิ้งเต็มอิ่มตลอดทริป
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง : 28 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
ราคาเริ่มต้น : 23,000 บาท
Wow..!! Singapore 3days / 2nights
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ ดินแดนแห่งแสงสีและการช๊อปปิ้ง
ประเทศ : สิงคโปร์
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง : 29 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
ราคาเริ่มต้น : 15,000 บาท
New Zealand Winter Holiday
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ มหัศจรรย์แห่งฤดูหนาว
ประเทศ : นิวซีแลนซ์
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ช่วงการเดินทาง : 1 มิ.ย. 2555 - 3 ก.ค. 2555
ราคาเริ่มต้น : 30,000 บาท
Wow..!! Singapore 3days / 2nights
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ ดินแดนแห่งแสงสีและการช๊อปปิ้ง
ประเทศ : สิงคโปร์
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง : 29 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
ราคาเริ่มต้น : 15,000 บาท
© 2012 MANIT TRAVEL CO., LTD. - All Rights Reserved
Telephone: (6653) 235412, 233294, 251825-7, 233082
Fax: (6653) 251417
Email: rsvn@manittravelchiangmai.com
Scroll to Top